divendres, 7 de febrer de 2014

La transparència de la casa reial. Una operació de maquillatge

Que la casa del rei anunci que a partir d’ara dona a conèixer el sou que tindrà la reina Sofia (131.739 euros) i la princesa Letizia (102.464 euros), per a mi no és una novetat ni molt menys un gest de transparència. Les veritables opacitats de la família reial segueixen intocables i ben amagades i el que és pitjor, sembla ser que amb aquests petits retocs de maquillatge la gent està satisfeta.
El pressupost oficial de la casa del rei per aquest 2014 es de 7.77 milions d’euros. El article 65 de la Constitució espanyola diu molt clarament que “El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”. Per tant, com el Rei distribueixi aquests 7,7 milions d’euros no ens ha de preocupar i per tant que em digui que a la reina li dona 130.000 o 200.000 euros m’és igual. Jo el que vull saber, i segueixen sense explicar-nos clarament, és en que es gasten aquests 7,7 milions. La liquidació del pressupost que publica la casa del rei és senzilla i no aclareix, per exemple, per què hi ha una desviació de 135.000 en inversions o per què el 68% de la partida de personal correspon a incentius al rendiment.
A més a més de la publicació detallada de la liquidació del pressupost, hauria de ser obligatori que el rei rendís comptes amb el tribunal de comptes. Totes les administracions públiques són auditades pel Tribunal de comptes, que té la funció d’exercir el control extern de l’activitat econòmica i financera del sector públic. Per tant jo em pregunto: per què els comptes de la casa del rei (pressupost públic) no passen pel Tribunal de comptes? (S’excusen en que la constitució diu que el rei distribueix lliurement i que per tant no té que rendir comptes).
A més a més de voler saber en què es gasta la casa del rei els 7,7 milions d’euros, també crec que és necessari saber quants milions rep la casa del rei d’altres ministeris. El ministeri de defensa, el ministeri d’Interior, Patrimoni, dediquen anualment un pressupost a la casa del rei que és desconegut. És un forat negre que sovint els partits d’esquerra o nacionalistes han demanat al Congrés de fer públic i la resposta sempre ha estat evasiva: És impossible de quantificar! Per tant, no podem dir que el rei li costa als espanyols 7,7 milions. Al S.XXI seguim sense poder saber realment quant ens costa ser una monarquia.
Per últim i de la mateixa manera que cada vegada més polítics ho fan (encara que no ens creiem el que publiquen alguns), el rei i els diferents membres de la casa reial haurien de fer públic el seu patrimoni. Diversos mitjans (sempre estrangers) situen la fortuna del rei al voltant dels 1.800 milions d’euros, una fortuna que no es pot fer amb un pressupost de 7,7 milions d’euros anuals. Per tant, crec que tenim el dret de conèixer el patrimoni de la família reial per saber si juguen net o no.

Així que aquests anuncis de transparència no són res més que un maquillatge per poder seguir amagant el que realment la societat necessita saber en un estat democràtic del S.XXI. 

Cap comentari: