divendres, 23 de novembre de 2012

L'Agència Valenciana de la Mobilitat tanca

La reestructuració de les entitats públiques que està fent el Consell, dirigit pel senyor Fabra, afectarà a l’Agència Valenciana de la Mobilitat (AVM). Dels 39 treballadors actuals se’n acomiadaran 31, és a dir que desmunten completament l’Agència. El Dectert llei 7/2012 del 19 d’octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional del Consell ja preveia la supressió d’aquesta Agència.
A partir del moment que s’executi l’ERE, l’exercici de les funcions que fins ara desenvolupava l’AVM recauran sobre la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Les tasques que seguirà fent l’AVM seran bàsicament les des seguir controlant el sistema de pagament sense contacte (targeta Mobilis) i la distribució dels ingressos entre els diferents operadors.
Al meu entendre l’AVM va néixer amb l’objectiu de coordinar les diferents polítiques de mobilitat a les tres àrees metropolitanes del País Valencià (València, Alacant i Castelló), però degut a factors externs (pressupostaris i sobretot competencials) no ha aconseguit, ni de lluny, assolir l’objectiu, convertint-se en un simple gestor econòmic de la targeta mobilis.
Les competències en Planificació no han recaigut mai en l’AVM, el que ha provocat que la Conselleria segueixi planificant sense coordinar-se amb els ajuntaments implicats. Com a exemple l’Estudi de mobilitat que va fer la Conselleria l’any 2010 per a l’àrea metropolitana de Valencià o el Pla de Mobilitat que està fent l’Ajuntament de Valencia aquest 2012. No hi ha un ent que hagi coordinat aquest dos treballs, ni ningú que hagi entès que la mobilitat de l’àrea metropolitana no es por planificar de forma separada. Una pena.
L’AVM no ha aconseguit ser l’ent que coordini les polítiques públiques de mobilitat ni que aconsegueixi unificar els criteris de planificació en les diferents àrees metropolitanes del país. Al meu entendre hagués hagut de convertir-se en el que a Madrid és el Consorcio de Transportes o a Catalunya l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i per això hagués fet falta incloure en el consell de direcció de l’Agència als ajuntaments implicats (i al Ministeri de Foment). I això la Conselleria no ho ha potenciat ni els ajuntaments ho han demanat.
Tant sols espero que aquesta eliminació de l’AVM serveixi per a replantejar-se com cal planificar i gestionar la mobilitat al País Valencià (sobretot en les tres àrees metropolitanes) i que aquesta necessària reflexió ens porti en un futur proper a la creació d’una entitat amb capacitat i competència per a millorar la mobilitat a les nostres ciutats.

Notícia a Las Provincias

Cap comentari: