dimecres, 13 d’octubre del 2021

La pandèmia de la COVID-19 com a catalitzador del teletreball al Parc Tecnològic de Paterna

L’any 2019 vam redactar el pla de mobilitat del Parc Tecnològic de Paterna. A l’enquesta que vam fer hi havia alguna pregunta relacionada amb la situació del teletreball. Després vingué la crisi sanitària de la COVID-19 i, un any després del confinant, el juny del 2021, vam realitzar una nova enquesta per valorar com havia evolucionat el teletreball al Parc Tecnològic. Passat, present i futur del teletreball. 

Al maig del 2019, el 22% de les empreses del Parc Tecnològic ja aplicaven mesures de teletreball, encara que tan sols l’11% de les persones treballadores d’aquestes empreses ho practicava. Així, al 2019, tant sols el 3,6% de les persones treballadores del Parc Tecnològic teletreballava. I el que potser és més interessant: L’any 2019, el 52% de les empreses del Parc afirmaven que pel tipus de feina que realitzaven, era impossible aplicar mesures de teletreball.

El 14 de març del 2020 el Govern va declarar l’estat d’alarma i la població va quedar confinada a casa degut a la crisi sanitària generada per la COVID-19. En qüestió d’hores, les empreses es van veure obligades a dotar dels equips necessaris a les persones treballadores per a que pogueren seguir treballant des de casa. I la població, confinada, va fer mans i mànigues per poder treballar i conciliar. Les condicions, òbviament, no van ser les més adequades per teletreballar però va servir per a que moltes empreses trenquessin el gel amb un tema que, fins aleshores, era pràcticament tabú.

Durant el confinament (març – juny 2020), el 90% de les empreses del Parc Tecnològic van aplicar mesures de teletreball. En aquests cas, el 63% de les persones treballadores d’aquestes empreses va teletreballar. Així, durant el confinament, el 62% de les persones treballadores del Parc Tecnològic van teletreballar.

En qüestió de mesos, es va passar d’un 3,6% a un 62% de persones teletreballant. Òbviament, aquest 62% no representa un escenari realista a curt termini, ja que va ser fruit d’una pandèmia. L’objectiu de l’enquesta que es va fer al juny 2021 era precisament aquest: Analitzar quin paper tindria el teletreball després de l’estat d’alarma.

Entre setembre de 2020 i el final de l’estat d’alarma el maig de 2021 (encara amb importants restriccions de mobilitat), el 56% de les empreses va seguir aplicant mesures de teletreball que implicaven al 45% de les seves persones treballadores. Així, durant aquest període, van seguir teletreballant el 33% de les persones treballadores del Parc tecnològic. És pràcticament la meitat de persones que ho van fer durant el confinament, però gairebé deu vegades més de les que ho feien abans de la pandèmia.

Finalment, l’enquesta realitzada al juny de 2021 preguntava a les empreses com plantejaven el teletreball de cara a un futur proper. El 32% de les empreses afirmava que seguiria aplicant mesures de teletreball del qual, se’n beneficiarien pràcticament el 35% de les persones treballadores. Així, es pot estimar que el 17% de les persones treballadores del Parc Tecnològic teletreballaran en un futur proper. En menys de 2 anys s’ha passat d’un 3,6% de persones que teletreballen a un 17%. D’un 22% d’empreses a un 32%. I una dada més. El 2019, teletreballaven l’11% de les persones de les empreses que permetien el teletreball, mentre que en un futur proper ho faran el 35% de les plantilles de les empreses que apliquen mesures de teletreball.

El COVID-19 ha estat una pandèmia gravíssima, però ha permès fer un salt quantitatiu impensable en matèria de teletreball. Al Parc Tecnològic, el numero de persones que teletreballen actualment s’ha multiplicat gairebé per 5, un creixement impossible sense una pandèmia com la que ens ha tocat viure.

Aquest canvi ha tingut un impacte significatiu en la mobilitat. Tenint en compte que el repartiment modal en cotxe al Parc tecnològic era del 93%, l’augment del teletreball ha suposat 2.260 desplaçaments diaris menys de vehicles privats motoritzats entrant i eixint del parc. Aquesta disminució de desplaçaments representa una reducció del 15,8% de les emissions de CO2 Eq. (1.954 tones a l’any). Aconseguir aquests números forçant una canvi modal cap al transport públic és gairebé impossible. El teletreball esdevé una potent eina per millorar la mobilitat en entorns industrials o productius, sobretot si aquests estan deslligats de qualsevol trama urbana i mostren una dependència gairebé absoluta del vehicle privat motoritzat.

Les empreses han vist que el teletreball és possible i viable. Així que ara toca millorar-lo qualitativament. En aquest sentit, s’ha preguntat a les empreses quins han estat els aspectes positius i negatius del teletreball. Les avantatges del teletreball han estat la conciliació, l’estalvi en transport (cost i temps), la flexibilitat i la major productivitat. Per contra, els inconvenients del teletreball han estat la manca de relació entre companys, una falta de comunicació i coordinació, una major dificultat per gestionar les persones, problemes en laboratoris i també, una menor productivitat.


En aquest sentit, les empreses tenen un repte per superar els inconvenients identificats. Així, el teletreball del futur no serà blanc o negre. No serà teletreballes o no, sinó que serà flexible. De l’enquesta s’extrau que de les persones que teletreballaven, el 45% ho feia cada dia, un 25% algun dia a la setmana i el 30% restant, depenent del perfil professional. Aquesta pot ser una bona aproximació al teletreball del futur. Flexible i depenent dels perfils professionals de cada empresa. I queda camí per recórrer. El juny 2020, el Banc d’Espanya publicava un informe titulat “El teletrabajo en España” on s’afirmava que el 30% dels ocupats espanyols podia teletreballar, al menys, ocasionalment. En un futur pròxim, el 17% de les persones treballadores del Parc Tecnològic teletreballaran. S’ha passat d’un 3,6% a un 17% en menys de dos anys. Un salt importantíssim que ha de servir d’empenta per arribar a un possible 30%.

El Parc Tecnològic és un centre productiu localitzat al terme municipal de Paterna però deslligat de qualsevol trama urbana. Està localitzat proper al nus viari existent entre l’AP-7 i la CV-35 i compta, actualment, amb aproximadament 10.000 persones treballadores

Enquesta maig 2019: Mostra de 134 empreses amb 4.655 persones treballadores, sobre un univers de 10.000 persones treballadores.

Enquesta juny 2021: Mostra de 59 empreses amb 4.872 persones treballadores, sobre un univers de 10.000 persones treballadores