dilluns, 27 d’agost del 2012

Les tarifes d’estacionament: Una eina de gestió de la mobilitat

Un dels principals objectius de la planificació (i posterior gestió) de la mobilitat a les ciutats és reduir l’ús del vehicle privat i en la mesura del possible, treure’l de la superfície per tal d’aprofitar l’espai públic per a altres usos més socials (ampliar voreres, espai per a la càrrega i descarrega, ús per a residents, etc....).
Per aconseguir-ho, una política que s’està duent a terme en moltes ciutats és el de gestionar les tarifes d’estacionament en superfície i soterrades de manera coordinada, per tal d’incentivar l’estacionament en aparcaments soterrats. D’aquesta manera s’evita el trànsit d’agitació (aquell generat per la recerca d’una plaça d’estacionament en superfície) i es redueix la demanda de places en superfície.
A Barcelona, per exemple, fa anys que funciona la zona verda per a residents en tota la ciutat. Amb aquesta gestió de l’estacionament l’ajuntament de Barcelona facilita l’estacionament en superfície per als residents i dissuadeix de fer-ho als no residents. El cost d’estacionar en superfície a un no resident és de 3 €/h.
De manera coordinada amb la política de l’Àrea verda i les seves tarifes, BSM gestiona els estacionaments soterrats. La política tarifaria ha de dissuadir la circulació en cotxe per la ciutat, però qui decideixi fer-ho ha de tenir clar que li serà més econòmic (i sobretot fàcil i ràpid) estacionar en un aparcament soterrat que en superfície. Amb aquesta premissa, la tarifa horària dels estacionaments gestionats per BSM és de 2,89€/h, lleugerament més econòmica que la existent per a no residents en Àrea verda. És a dir, que estacionant en un aparcament soterrat es guanya temps, el vehicle està més segur i resulta una mica més econòmic que estacionar en superfície.
Aquesta política de tarifes d’estacionament està clarament enfocada a dissuadir-nos de l’ús del vehicle privat a la ciutat, però dirigeix cap als estacionaments soterrats a aquells conductors que finalment en vulguin fer ús. Al meu entendre és una bona política.
Què passa a València? La capital del Túria va implantar la zona taronja per a residents farà un parell d’anys, però no està coordinada amb els estacionaments soterrats existents a la ciutat. D’aquesta manera segueix sent més econòmic estacionar en superfície que fer-ho en un aparcament soterrat, el que no ajuda a eliminar el trànsit d’agitació ni a eliminar cotxes de la superfície.
La tarifa de la zona taronja per a no residents és de 2€/h, mentre que la tarifa horària d’un estacionament soterrat al centre (Parterre o Sant Vicent) és de gairebé 3€/h. Amb aquesta falta de planificació coordinada de les tarifes d’estacionament, els aparcaments soterrats estan mig buits i els carrers plens (doble fila inclòs).


Una mostra més de la manca de planificació i gestió de la mobilitat a la ciutat de València.