dilluns, 4 de setembre del 2023

València, adéu a les superilles

Superilla de la Petxina, que es mantindrà. Font: Levante-EMV

María José Català, l’alcaldessa de València pel Partit Popular, ha dit que les superilles s’han acabat, que València no en construirà cap més, tot i que ha confirmat que l’existent a la Petxina, la mantindrà.

La justificació utilitzada per l’alcaldessa de València per posar fi de l’expansió de les superilles ha estat “Me parecen plazas pintadas en el suelo. Nunca me han parecido una buena opción. Prefiero una plaza bien hecha, atractiva, con un proyecto bonito”. L’alcaldessa parla d’urbanisme tàctic quan s’està referint a la superilla i aquesta és quelcom més que pintades al terra. Una superilla és molt més que una plaça:  “La superilla és una solució integral a molts problemes de les grans ciutats: canvi climàtic, mobilitat sostenible, manca d’espai verd, equitat en l’habitabilitat urbana i la necessitat de compartir l’espai públic. La superilla incorpora múltiples variables en un escenari concret: és un ecosistema complex format per moltes peces que han d’encaixar entre sí per fer rodar l’engranatge de la transformació de l’espai públic cap a una ciutat més sostenible” (Superilla Barcelona, 2015-2023, Ajuntament de Barcelona – Barcelona Regional). I sí, les superilles també es poden implantar a través d’actuacions d’urbanisme tàctic, però si s’entenen bé, tenen una dimensió molt més gran. L’urbanisme tàctic, en canvi, és un procés de transformació urbana senzilla que permet transformar l’ús d’un espai públic amb elements temporals i de forma econòmica.

L’alcaldessa ha dit que s’acaben les superilles, però s’acaba també l’urbanisme tàctic? A que es referia concretament? Dient no a les superilles està dient, per extensió, no a cap tipus d’actuació d’urbanisme tàctic? Com farà front al canvi climàtic o als problemes de qualitat de l'aire? Jo crec que ha finiquitat les superilles (sense entendre-les) perquè les ha confós amb una senzilla actuació d’urbanisme tàctic. I com hem vist no és el mateix.

Entenc que políticament hagi d’enviar missatges de canvi, de fer les coses diferents i que, en aquest cas, la víctima propícia son les superilles. Però això vol dir que renunciarà a l’urbanisme tàctic com a eina per recuperar espai urbà? Hi ha milers d’actuacions, sobretot petites (actuacions d’acupuntura urbana) que es poden realitzar mitjançant l’urbanisme tàctic. Estic pensant en millores dels entorns escolars i sanitaris, en creació de micro espais públics, parklets, etc. Les possibilitats son immenses. Si aquestes dues darreres legislatures s’ha utilitzat l’urbanisme tàctic des d’una perspectiva ambiciosa (a vegades també lluny de l’objectiu propi d’un procés d’aquestes característiques), potser ara és el moment d’utilitzar-lo a escala de carrer. Retornar a l’origen participatiu de l’urbanisme tàctic. Als micro espais. A les escoles i centres de salut. Tornar al prova error. Potser és el moment de retornar a reclamar, des de les associacions, aquestes petites millores als nostres carrers.

Sembla però, que l’alcaldessa Català vol anar directament al projecte final, com s’ha fet sempre. Res de pintura. Directament projecte i obra. És del tot legítim però, les limitacions pressupostaries difícilment li permetran recuperar tant espai per als vianants com s’ha fet aquestes darreres dues legislatures. Per posar en context: L’actuació d’urbanisme tàctic de la plaça de l’Ajuntament va costar 300.000€. El projecte guanyador per a la reforma definitiva contempla una inversió propera al 9 milions d’euros. Jo també vull veure els projectes definitius, però l’urbanisme tàctic ens permet anar fent camí una mica més ràpid.

Per cert, al juny d’aquest 2023, l’Ajuntament de València va adjudicar el “Pla de recuperació de l'espai públic en els districtes d’Extramurs i l’Eixample” per un import de 75.020 euros (+ IVA) i que segons el plec tenia, com a objectiu, identificar espais per implantar superilles en aquests dos districtes. Com enfocarà el nou equip el desenvolupament d’aquest Pla després de les declaracions d’avui de l’alcaldessa Català?

El nou regidor de mobilitat, JesúsCarbonell, ha dit que el vianant serà el protagonista de la mobilitat a la ciutat. Donarem un marge prudencial de temps per veure com ho enfoquen, però de moment, ja se sap que sense més superilles i, possiblement, sense actuacions d’urbanisme tàctic. Veurem, al final de la legislatura, quantes places o espais urbans s’han recuperat.