dilluns, 31 de març del 2014

Millorar el disseny urbà per evitar atropellaments

La setmana passada a València hi va haver un nou atropellament mortal, un fet que a la capital del Túria es repeteix massa sovint. 
L’Ajuntament de València pensa molt poc amb el vianant, el principal actor de la mobilitat a la ciutat. No té voreres en condicions en molts punts de la ciutat, no hi ha continuïtat en els itineraris de vianants ni es gestionen els semàfors pensant amb ell. I el que és més perillós, en les interseccions no és té en compte un factor tant important com és la necessitat de visibilitat.
En ciutats on el vianant ocupa el centre d’atenció en tots els projectes de planificació urbana, la visibilitat és un factor molt present. És necessari que el vianant tingui visibilitat i el cotxe sigui visible per tal d’evitar atropellaments. Això, que pot semblar complicat de resoldre, és molt senzill de solucionar. 
I com s’aconsegueix això? Una opció és ampliar la vorera, creant el que s’anomena “orelles”. Aquestes orelles permeten que el punt d’entrada al pas de vianants estigui a l’alçada del darrer vehicle estacionat, permetent una bona visibilitat. Aquesta és una actuació relativament barata però requereix d’obra.
Intersecció sense orelles i amb orelles
Hi ha solucions Low Cost imaginatives, de fàcil implantació i d’eficàcia contrastada. Una de molt utilitzada en algunes ciutats és la de reservar per a motocicletes la plaça d’estacionament existent abans del pas de vianants, millorant-se així la visibilitat. Aquesta mesura, a més de millorar la seguretat del vianant millora l’oferta d’estacionament per a motos, el que permet que aquestes deixin d’estacionar damunt de la vorera. Aquest espai d’estacionament per a motos també pot ser compartit amb les bicicletes, tal i com fan en algunes ciutats.

Estacionament de motos i bicicletes al xamfrà d'una intersecció. Bilbao
A València hi ha encara moltes interseccions sense visibilitat. I no només això, sino que la dèria per augmentar l’oferta d’estacionament en calçada ha portat a l’Ajuntament a pintar-ne de realment perilloses. La millora d’aquests punts faria augmentar la seguretat dels vianants, milloraria el disseny urbà del carrer i permetria una gestió adequada de l’estacionament per a bicicletes i motos. I tot això a baix preu. 

Plaça d'estacionament en bateria abans d'un pas de vianants. València
Estacionament en bateria en un costat i de motos a l'altre. València
Potser ara que ens ha passat l’època de les grans inversions, seria el moment de practicar allò que en Jaime Lerner anomenava “acupuntura urbana”, petites actuacions, de ràpida implantació i baix cost però amb un impacte positiu enorme.