dijous, 29 de març de 2012

Llei de transparència per a tots menys per al rei

El govern espanyol ha presentat l’avantprojecte de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Segons l’article 1 de la llei, l’objecte d’aquesta és: “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento
En línies generals hi estic d’acord, però sóc pessimista pel que fa al seu compliment. A València, els partits de l’oposició porten anys demanant els contractes que ha firmat la Generalitat amb el senyor Ecclestone o els contractes relacionats amb la trama Gurtel i no hi ha hagut manera d’accedir-hi. També és difícil demanar als ajuntaments la liquidació del pressupost i per llei haurien de fer-ho públic. Veurem, quan aquesta llei entri en vigor i la ciutadania comenci a demanar informació, si aquesta llei s’ha fet per a quedar bé o realment per a fer un govern (estatal, autonòmic i local) més transparent.
També trobo a faltar una menció al rei. Sembla que ser que la transparència l’han d’exercir tots els estaments públics de l’estat menys el rei. Segons la constitució el que fa el rei és activitat pública (representa a l’estat) i per tant deuria entrar de ple en la llei de transparència. Amb aquesta meditada exclusió, es segueix donant carta blanca al rei, la qual cosa provocarà indignació cap a una institució que en els darrers anys ha perdut prestigi i suport popular. Crec que la llei hauria de demanar al rei la publicació del pressupost (el que rep directament del pressupost estatal més el que rep dels diferents ministeris) així com la liquidació anual de comptes, com fa tot organisme públic.
Us adjunto un link del Ministeri de Presidència on podeu descarregar-vos la llei per a llegir-la i on podeu opinar i demanar que s'inclogui al rei en la l’esmentada llei.

Avantprojecte llei de transparència