dimarts, 10 de març del 2009

Pla de mobilitat a l’Àrea Metropolitana i implantació del sistema de bicicleta pública

La Conselleria d’Infrastructures i Transports de la Generalitat Valenciana està en procés d’adjudicar l’estudi de mobilitat de l’Àrea Metropolitana de València. El preu del concurs (200.000) no és per tirar a coets doncs amb aquest pressupost no es pot fer un treball de camp en condicions. Per a un univers de població de més d’un milió d’habitants, farien falta 400.000 euros per a fer una enquesta de mobilitat amb cara i ulls. Sigui com sigui, això indica que comença ha haver, dins de la conselleria, una necessitat de planificar la mobilitat a nivell d’àrea metropolitana i aquesta actitud, ja és per a celebrar. Ara tant sols falta que s’ho creguin i que hi destinin els recursos necessaris per fer una feina ben feta.
Paral·lelament, l’Ajuntament de València ha publicat els plecs de condicions tècniques i administratives per adjudicar la gestió del servei de bicicleta pública a la ciutat. El títol del plec s’assembla més a una llista de la compra a l’IKEA que a un plec de bicicleta pública, doncs han lligat la implantació de la bicicleta a la publicitat urbana. El títol del plec és: instalación, gestión y mantenimiento en el dominio público municipal de un sistema de transporte público individualizado mediante la puesta a disposición al público de 2500 bicicletas y la implantación de 250 paradas para su estacionamiento, así como información institucional e información horaria y de temperatura, mediante soportes de mobiliario urbano para uso publicitario.
Sigui com sigui, els requisits de partida semblen correctes (2.500 bicicletes i 250 parades) i tant sols ens queda esperar que la gestió i el manteniment també ho siguin.
El més segur és que el concurs el guanyi JCDecaux, que són els mateixos que gestionen amb èxit el servei de bicicleta pública a Sevilla. L’únic dubte que em queda, és el fet que estigui lligat a la publicitat. És el millor model? Cal lligar la gestió de la mobilitat a la publicitat o hauria de ser un recurs més per a finançar el sistema? El resultats diran!