dimecres, 9 d’abril de 2014

La visibilitat en els passos de vianants

En aquest post us parlava de com el disseny urbà és una potent eina per combatre els atropellaments en àmbit urbà. Una de les fotos que vaig penjar mostrava com l’Ajuntament pintava places d’estacionament en bateria davant dels passos de vianants dificultant així la visibilitat i creant punts de conflicte greus. Una de les solucions que s’apliquen en moltes ciutats és pintar estacionaments per a motocicletes davant dels passos de vianants, millorant-se així la visibilitat.
Doncs be, pocs dies després de penjar el post, l’ajuntament va modificar l’estacionament en bateria que sortia a la foto. La solució va ser pintar estacionaments per a motos, però quina va ser la meva sorpresa en veure que en lloc de pintar un parell de places perpendiculars a la vorera, va pintar-ne 5 en paral·lel, mantenint així els 5 metres de longitud de l’estacionament per a cotxes actual.
És cert que la visibilitat millora, doncs la motocicleta és més petita que un cotxe, però no crec que la solució adoptada sigui la més adient. Per als nens que caminen pel barri segueix sent una barrera i segueix sense millorar la visibilitat. A més a més, tal i com està pintat, provoca que dia si, dia també, enlloc de motos segueixin estacionant cotxes en bateria.
De nou, l’afany de l’ajuntament per pintar places d’estacionament els ha portat a executar una solució que, tot i ser millor que la que hi havia anteriorment, no és l’adequada.Un altre tema interessant a observar serà si la policia local multarà als vehicules que segueixin estacionant en bateria sobre les noves places de motos pintades.

Situació anterior. Bateria davant del pas de vianants
Solució adoptada per l'ajuntament. 5 places de motos en paral·lel a la vorera (?)
Situació actual i quotidiana. Indisciplina viària