dijous, 27 de setembre del 2012

València elimina carrils bus. Més cotxe i menys transport públic al centre

Si fa uns dies parlava de la manca d’estratègia municipal en la planificació i gestió de la mobilitat (tarifes d’estacionament, reducció de freqüències d’EMT al centre...) ara us vull comentar l’eliminació del carril bus del carrer de la Sang (al costat de l’Ajuntament).
Al carrer de la Sang, entre la plaça de l’Ajuntament i el carrer Baró de Càrcer hi havia un carril bus (no segregat). La secció de la calçada era d’un carril per al vehicle privat i un carril per a EMT i Taxis. Com el carrer és eminentment comercial, sempre hi havia vehicles aturats davant dels comerços i donada la passivitat de la policia local, els vehicles acabaven circulant pel carril bus, que servia per a ben poc donada la indisciplina existent.
Així que l’Ajuntament, aprofitant la remodelació i posada en funcionament de l’estacionament del carrer Garrigues (més oferta per al vehicle privat al centre) ha decidit suprimir el carril bus del carrer de la Sang. És un acte simbòlic, ja que el carril bus funcionava malament, però ens indica molt clarament quines són les prioritats de l’equip de govern municipal: Més facilitat d’accés al centre amb cotxe i menys transport públic.En la foto que acompanya aquest post podeu veure com la brigada municipal ha esborrat la pintura blanca del carril EMT - Taxi.